Forfatterliste

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å


Aanderud, S.
Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonmangel: Utredning og oppfølging ved overgangen fra barn til voksen
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge

Aarskog, D.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Apert syndrom
Volum 12. 1998. Nr. 1
Leptin – Fettvevets hormon
Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox
Volum 12. 1998. Nr. 2
Aarskog syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Bardet-Biedl syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Turner syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden
Volum 13. 1999. Nr. 2
Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn
Volum 13. 1999. Nr. 2
Kvartalets syndrom: Lipodystrofi
Volum 13. 1999. Nr. 2
Pubertetsinduksjon hos gutter
Volum 13. 1999. Nr. 2
Turner syndrom 1999: Molekylær genetikk og biologi
Volum 14. 2000. Nr. 1
Klinisk dysmorfologi: En oversikt
Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved idiopatisk kortvoksthet
Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonmangel: Utredning og oppfølging ved overgangen fra barn til voksen
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kommentar: Kombinasjonsbehandling med veksthormon og GnRH-analog: Hva vet vi i dag om effekt på sluttlengde?
Volum 15. 2001. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved dysmorfe syndromer
Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin – En introduksjon
Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (1): Diagnostikk av større delesjoner og rearrangementer
Volum 15. 2001. Nr. 2
MR-undersøkelse av hypofysen ved mistanke om veksthormonmangel hos barn
Volum 15. 2001. Nr. 2
Veksthormonbehandling av kortvokste barn født små for gestasjonsalder
Volum 16. 2002. Nr. 1
Short stature homeobox containing gene (SHOX) og kliniske syndromer assosiert med kortvoksthet
Volum 16. 2002. Nr. 2
Ghrelin: Et nytt peptidhormon som regulerer veksthormonutskillelse og energimetabolisme
Volum 16. 2002. Nr. 2
Risiko for kreft etter veksthormonbehandling
Volum 17. 2003. Nr. 1
Pubertas precox hos jenter – en oppdatering
Volum 17. 2003. Nr. 2
Mutasjoner i gener for G-proteinkoblede reseptorer og G-proteiner som årsak til endokrine sykdommer
Volum 17. 2003. Nr. 2
Sentral pubertas precox hos jenter – Utredning og behandling
Volum 18. 2004. Nr. 1
Overvekt og fedme hos barn og unge
Volum 18. 2004. Nr. 2
Effekt av Atkinsdietten og andre lavkarbohydratdietter på vekttap, lipid- og glukosemetabolismen
Volum 19. 2005. Nr. 1
Monogenetiske adipositassyndromer
Volum 19. 2005. Nr. 2
Den neuro-hypofysære-gonadale akse og hypogonadotrop hypogonadisme
Volum 20. 2006. Nr. 1
Marfan syndrom: En oppdatering
Volum 20. 2006. Nr. 2
Kjønnsutviklingens genetikk

Aksnes, L.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilnærming til sykdom i kalsium- og fosfatmetabolismen

Anderssen, S.-H.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Andresen, I.-L.
Volum 23. 2009. Nr. 1
Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie

Aslaksen, A.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Ultralydundersøkelse av glandula thyreoidea hos nyfødte
Volum 13. 1999. Nr. 2
Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn

Bangstad, H.-J.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep
Volum 16. 2002. Nr. 1
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling
Volum 23. 2009. Nr. 1
Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling

Berg, A.
Volum 23. 2009. Nr. 1
Forslag til retningslinjer for kardiologisk utredning og oppfølgning av pasienter med Turner syndrom

Berg, J.P.
Volum 21. 2007. Nr. 1
ACTH-stimulasjonstest av barn og ungdom med steroidogen enzymsvikt

Birkeland, A.G.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Bjarnason, R.
Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn

Bjerke Laborie, L.
Volum 21. 2007. Nr. 1
Diagnose og behandling av monogene former for nyfødt- og spebarnsdiabetes

Bjerknes, R.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
Volum 11. 1997. Nr. 2
Ultralydundersøkelse av glandula thyreoidea hos nyfødte
Volum 12. 1998. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Apert syndrom
Volum 12. 1998. Nr. 1
Leptin – Fettvevets hormon
Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox
Volum 12. 1998. Nr. 2
Hyperprolaktinemi hos barn
Volum 12. 1998. Nr. 2
Professor dr.med Dagfinn Aarskog 70 år
Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Bardet-Biedl syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Turner syndrom
Volum 13. 1999. Nr. 1
Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden
Volum 13. 1999. Nr. 2
Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn
Volum 13. 1999. Nr. 2
Kvartalets syndrom: Lipodystrofi
Volum 13. 1999. Nr. 2
Pubertetsinduksjon hos gutter
Volum 13. 1999. Nr. 2
Turner syndrom 1999: Molekylær genetikk og biologi
Volum 14. 2000. Nr. 1
Klinisk dysmorfologi: En oversikt
Volum 14. 2000. Nr. 1
Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved idiopatisk kortvoksthet
Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonmangel: Utredning og oppfølging ved overgangen fra barn til voksen
Volum 14. 2000. Nr. 2
Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep
Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
Volum 15. 2001. Nr. 1
Hyperfosfatasemi hos barn
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kommentar: Kombinasjonsbehandling med veksthormon og GnRH-analog: Hva vet vi i dag om effekt på sluttlengde?
Volum 15. 2001. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved dysmorfe syndromer
Volum 15. 2001. Nr. 2
MR-undersøkelse av hypofysen ved mistanke om veksthormonmangel hos barn
Volum 15. 2001. Nr. 2
Veksthormonbehandling av kortvokste barn født små for gestasjonsalder
Volum 16. 2002. Nr. 1
Short stature homeobox containing gene (SHOX) og kliniske syndromer assosiert med kortvoksthet
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge
Volum 16. 2002. Nr. 2
Ghrelin: Et nytt peptidhormon som regulerer veksthormonutskillelse og energimetabolisme
Volum 16. 2002. Nr. 2
Risiko for kreft etter veksthormonbehandling
Volum 17. 2003. Nr. 1
Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor
Volum 17. 2003. Nr. 1
Pubertas precox hos jenter – en oppdatering
Volum 17. 2003. Nr. 2
Mutasjoner i gener for G-proteinkoblede reseptorer og G-proteiner som årsak til endokrine sykdommer
Volum 17. 2003. Nr. 2
Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger
Volum 17. 2003. Nr. 2
Sentral pubertas precox hos jenter – Utredning og behandling
Volum 18. 2004. Nr. 1
Hvordan skal vi måle og definere overvekt og fedme hos barn og unge
Volum 18. 2004. Nr. 1
Medisinsk utredning av overvekt og fedme hos barn og unge?
Volum 18. 2004. Nr. 1
Overvekt og fedme hos barn og unge
Volum 18. 2004. Nr. 2
Effekt av Atkinsdietten og andre lavkarbohydratdietter på vekttap, lipid- og glukosemetabolismen
Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst
Volum 19. 2005. Nr. 1
Monogenetiske adipositassyndromer
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker
Volum 19. 2005. Nr. 2
Den neuro-hypofysære-gonadale akse og hypogonadotrop hypogonadisme
Volum 20. 2006. Nr. 1
Marfan syndrom: En oppdatering
Volum 20. 2006. Nr. 2
Dagfinn Aarskog takker av som redaktør for Pediatrisk Endokrinologi
Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn
Volum 20. 2006. Nr. 2
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (1): Nomenklatur og klassifikasjon
Volum 21. 2007. Nr. 1
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (2): Normal fysiologi
Volum 21. 2007. Nr. 2
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder
Volum 21. 2007. Nr. 2
Kommentar: Nordisk konsensus for behandling av testisretensjon
Volum 22. 2008. Nr. 1
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (4): Utredning av nyfødte med uklare kjønnskarakteristika
Volum 22. 2008. Nr. 1
Sekulær økning i vekt hos barn og unge
Volum 22. 2008. Nr. 2
Pubertetsinduksjon med transdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom
Volum 22. 2008. Nr. 2
X-bundet hypofosfatemisk rakitt: Ny kunnskap om patofysiologi, behandling og oppfølging
Volum 23. 2009. Nr. 1
Vekstkurver: Hva er forskjellen på en referanse og en standard?

Bjørkhaug, L.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser

Bjørndalen, H.J.
Volum 16. 2002. Nr. 1
Oppfølging av jenter med Turner syndrom
Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn

Bland, J.D.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom

Brackman, D.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilnærming til sykdom i kalsium- og fosfatmetabolismen

Børresen, P.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Hyperfosfatasemi hos barn

Bårdsen, M.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Dahl Michelsen, B.
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Dahl-Jørgensen, K.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
Volum 14. 2000. Nr. 1
Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst

Danielsen, Y.
Volum 22. 2008. Nr. 2
Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge

Eide, G.E.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker

Ek, J.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Ernø, A.
Volum 13. 1999. Nr. 1
Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden

Fiskerstrand, T.
Volum 21. 2007. Nr. 2
Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen

Fredriksen, M.
Volum 17. 2003. Nr. 1
Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor

Fuglevik, I.J.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep

Følling, M.
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge

Gjelland, K.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox

Gorski, J.L.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Aarskog syndrom

Graue, M.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Ungdom og diabetes _ pedagogiske utfordringer i behandlingen

Greve, G.
Volum 23. 2009. Nr. 1
Forslag til retningslinjer for kardiologisk utredning og oppfølgning av pasienter med Turner syndrom

Grigelioniene, G.
Volum 23. 2009. Nr. 1
From pseudohypoparathyroidism to Albright’s hereditary osteodystrophy: A spectrum of clinical phenotypes due to inactivating mutations in the GNAS locus

Gudmundsson, K.
Volum 14. 2000. Nr. 1
Diabetes insipidus: Diagnose og behandling
Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst

Gunnes, M.
Volum 21. 2007. Nr. 2
Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen

Gustafsson, J.
Volum 20. 2006. Nr. 1
Hur klarar det nyfödda barnet sin energiförsörjning

Hagenäs, L.
Volum 16. 2002. Nr. 1
Short stature homeobox containing gene (SHOX) og kliniske syndromer assosiert med kortvoksthet
Volum 17. 2003. Nr. 1
Människans pubertetstillväxt – kan den påverkas?
Volum 18. 2004. Nr. 1
Insulinresistens på ont och gott – perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes
Volum 18. 2004. Nr. 2
Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen
Volum 19. 2005. Nr. 2
Diagnostik och handläggning av skelettdysplasier i pediatriken
Volum 21. 2007. Nr. 2
Aromatashämmare och tillväxt – Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden
Volum 22. 2008. Nr. 1
Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling
Volum 22. 2008. Nr. 2
Pubertetsinduksjon med transdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom
Volum 23. 2009. Nr. 1
Neuro-cardio-facio-cutana syndrom och dysreglering av RAS-MAPK signaleringen

Haugen, S.E.
Volum 21. 2007. Nr. 2
Kommentar: Nordisk konsensus for behandling av testisretensjon

Heyerdahl, S.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Tidligbehandlet medfødt hypotyreose: Nevropsykologisk funksjon hos unge voksne og drøfting av noen sentrale behandlingsspørsmål

Hodnekvam, K.
Volum 16. 2002. Nr. 1
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling

Hofstad, F.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Holm, P.
Volum 19. 2005. Nr. 2
Hypertyroksinemi: Differensialdiagnosar

Hommekland, K.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim

Husebye, E.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Nye diagnostiske muligheter ved auto-immunt polyendokrint syndrom type I

Hæreid, P.-E.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
Volum 14. 2000. Nr. 2
Vekstforstyrrelser og endokrine forstyrrelser ved barnekreft
Volum 15. 2001. Nr. 1
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim

Høyer, S.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason

Jahnukainen, K.
Volum 18. 2004. Nr. 2
Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen

Johansen, H.
Volum 23. 2009. Nr. 1
Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie

Jonzon, A.
Volum 20. 2006. Nr. 2
Syndrom och hjärtfel

Júlíusson, P.B.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Hyperprolaktinemi hos barn
Volum 13. 1999. Nr. 1
Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden
Volum 13. 1999. Nr. 2
Pubertetsinduksjon hos gutter
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kommentar: Kombinasjonsbehandling med veksthormon og GnRH-analog: Hva vet vi i dag om effekt på sluttlengde?
Volum 16. 2002. Nr. 1
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge
Volum 17. 2003. Nr. 1
Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor
Volum 17. 2003. Nr. 1
Pubertas precox hos jenter – en oppdatering
Volum 17. 2003. Nr. 2
Sentral pubertas precox hos jenter – Utredning og behandling
Volum 18. 2004. Nr. 1
Hvordan skal vi måle og definere overvekt og fedme hos barn og unge
Volum 18. 2004. Nr. 1
Medisinsk utredning av overvekt og fedme hos barn og unge?
Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker
Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn
Volum 21. 2007. Nr. 1
Internasjonal definisjon av overvekt og fedme hos barn: Noe for bruk i Norge?
Volum 21. 2007. Nr. 2
Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen
Volum 22. 2008. Nr. 1
Sekulær økning i vekt hos barn og unge
Volum 22. 2008. Nr. 2
Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge
Volum 22. 2008. Nr. 2
Pubertetsinduksjon med transdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom
Volum 22. 2008. Nr. 2
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter
Volum 23. 2009. Nr. 1
Vekstkurver: Hva er forskjellen på en referanse og en standard?

Juul, A.
Volum 13. 1999. Nr. 1
Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-I (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse

Jørgensen, H.M.V.
Volum 22. 2008. Nr. 2
Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge

Jørgensen, J.V.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Etiologisk utredning av barn med medfødt hypothyreose
Volum 11. 1997. Nr. 2
Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
Volum 14. 2000. Nr. 1
Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
Volum 14. 2000. Nr. 2
Kommentar: Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose

Kase, B.F.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Tidligbehandlet medfødt hypotyreose: Nevropsykologisk funksjon hos unge voksne og drøfting av noen sentrale behandlingsspørsmål

Kittang, O.B.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom

Knag, T.
Volum 22. 2008. Nr. 2
Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge

Knudtzon, J.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox
Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom

Kolmannskog, S.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Vekstforstyrrelser og endokrine forstyrrelser ved barnekreft
Volum 15. 2001. Nr. 1
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim

Krase, B.F.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Etiologisk utredning av barn med medfødt hypothyreose

Kvistad, P.H.
Volum 19. 2005. Nr. 2
Hypertyroksinemi: Differensialdiagnosar
Volum 19. 2005. Nr. 2
Tyroideahormonresistens

Köpp, U.M.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger

Lien, E.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger

Lindgren, A.C.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilväxthormon behandling av barn med Prader-Willi syndrom

Lützen, T.
Volum 20. 2006. Nr. 2
Syndrom och hjärtfel

Markestad, T.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Professor dr.med Dagfinn Aarskog 70 år
Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilnærming til sykdom i kalsium- og fosfatmetabolismen

Michelsen, B.D.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon

Molven, A.
Volum 22. 2008. Nr. 1
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter
Volum 23. 2009. Nr. 1
To søstre med cerebrale, faciale, kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i to forskjellige RAS-gener

Monclair, T.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Mornet, E.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kasuistikk: Hypofosfatasi

Myhre, A.G.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kasuistikk: Hypofosfatasi
Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn

Nilsen, B.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker

Njølstad, P.R.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Apert syndrom
Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox
Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom
Volum 14. 2000. Nr. 1
Klinisk dysmorfologi: En oversikt
Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin – En introduksjon
Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (1): Diagnostikk av større delesjoner og rearrangementer
Volum 16. 2002. Nr. 1
Klinisk molekylærmedisin (2): Molekylær diagnostikk av mindre mutasjoner
Volum 16. 2002. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (3): DNA-sekvensering
Volum 17. 2003. Nr. 1
Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser
Volum 17. 2003. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser
Volum 21. 2007. Nr. 1
Diagnose og behandling av monogene former for nyfødt- og spebarnsdiabetes
Volum 22. 2008. Nr. 1
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter
Volum 22. 2008. Nr. 2
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter
Volum 23. 2009. Nr. 1
Neuro-cardio-facio-cutana syndrom och dysreglering av RAS-MAPK signaleringen
Volum 23. 2009. Nr. 1
To søstre med cerebrale, faciale, kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i to forskjellige RAS-gener

Pask, L.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Reigstad Aase, C.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Hyperfosfatasemi hos barn

Reigstad, H.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger

Ritzén, E.M.
Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilväxthormon behandling av barn med Prader-Willi syndrom
Volum 20. 2006. Nr. 1
Mikropenis
Volum 21. 2007. Nr. 2
Kommentar: Nordisk konsensus for behandling av testisretensjon

Roald, T.
Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Roelants, M.
Volum 21. 2007. Nr. 1
Internasjonal definisjon av overvekt og fedme hos barn: Noe for bruk i Norge?
Volum 23. 2009. Nr. 1
Vekstkurver: Hva er forskjellen på en referanse og en standard?

Roness, D.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Hyperfosfatasemi hos barn

Rosendahl, K.
Volum 11. 1997. Nr. 2
Ultralydundersøkelse av glandula thyreoidea hos nyfødte
Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox
Volum 13. 1999. Nr. 2
Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn

Ræder, H.
Volum 16. 2002. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (3): DNA-sekvensering

Ræder, M.
Volum 16. 2002. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (3): DNA-sekvensering

Ræder, R.
Volum 22. 2008. Nr. 2
X-bundet hypofosfatemisk rakitt: Ny kunnskap om patofysiologi, behandling og oppfølging

Sagen, J.V.
Volum 17. 2003. Nr. 1
Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser

Sandal, T.
Volum 22. 2008. Nr. 1
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter

Sanengen, T.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Skaare, A.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kasuistikk: Hypofosfatasi

Skogedal, N.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Kasuistikk: Hypofosfatasi

Slørdahl, S.
Volum 15. 2001. Nr. 1
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim

Storm-Mathiesen, I.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Sælensminde, H.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker

Søvik, O.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Ungdom og diabetes _ pedagogiske utfordringer i behandlingen
Volum 18. 2004. Nr. 1
Glykemisk indeks _ en kritisk gjennomgang
Volum 21. 2007. Nr. 1
Diagnose og behandling av monogene former for nyfødt- og spebarnsdiabetes
Volum 22. 2008. Nr. 1
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter
Volum 22. 2008. Nr. 2
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter
Volum 23. 2009. Nr. 1
To søstre med cerebrale, faciale, kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i to forskjellige RAS-gener

Takvam, I.M.
Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel

Tallerås, O.
Volum 16. 2002. Nr. 1
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling

Tøndel, C.
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge

Vangsøy Hansen, E.
Volum 17. 2003. Nr. 1
Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor
Volum 22. 2008. Nr. 2
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter

Varhaug, J.E.
Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge

Veimo, D.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox
Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst

Vesterhus, P.
Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox

Vinorum, O.G.
Volum 14. 2000. Nr. 2
Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep

Vinsjansen, S.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker

Vågset, R.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker

Waaler, P.E.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker
Volum 12. 1998. Nr. 2
Professor dr.med Dagfinn Aarskog 70 år

Werner, B.
Volum 22. 2008. Nr. 1
Sekulära förändringar i kroppslängd

Ørbeck, B.
Volum 19. 2005. Nr. 1
Tidligbehandlet medfødt hypotyreose: Nevropsykologisk funksjon hos unge voksne og drøfting av noen sentrale behandlingsspørsmål