Artikkelliste

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å


Volum 12. 1998. Nr. 2
Aarskog syndrom
D. Aarskog, J.L. Gorski

Volum 21. 2007. Nr. 1
ACTH-stimulasjonstest av barn og ungdom med steroidogen enzymsvikt
J.P. Berg

Volum 21. 2007. Nr. 2
Aromatashämmare och tillväxt – Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden
L. Hagenäs

Volum 15. 2001. Nr. 1
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim
K. Hommekland, P.-E. Hæreid, S. Kolmannskog, S. Slørdahl

Volum 23. 2009. Nr. 1
Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie
H. Johansen, I.-L. Andresen

Volum 18. 2004. Nr. 2
Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel
A.G. Birkeland, L. Pask, T. Roald, B. Dahl Michelsen, M. Bårdsen, I.M. Takvam

Volum 16. 2002. Nr. 2
Behandling av Graves sykdom hos barn og unge
P.B. Júlíusson, C. Tøndel, S. Aanderud, J.E. Varhaug, M. Følling, R. Bjerknes

Volum 13. 1999. Nr. 2
Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn
R. Bjerknes, A. Aslaksen, K. Rosendahl, D. Aarskog

Volum 13. 1999. Nr. 1
Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-I (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse
A. Juul

Volum 20. 2006. Nr. 2
Dagfinn Aarskog takker av som redaktør for Pediatrisk Endokrinologi
R. Bjerknes, D. Aarskog

Volum 19. 2005. Nr. 2
Den neuro-hypofysære-gonadale akse og hypogonadotrop hypogonadisme
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 14. 2000. Nr. 1
Diabetes insipidus: Diagnose og behandling
K. Gudmundsson

Volum 23. 2009. Nr. 1
Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling
H.-J. Bangstad

Volum 21. 2007. Nr. 1
Diagnose og behandling av monogene former for nyfødt- og spebarnsdiabetes
L. Bjerke Laborie, O. Søvik, P.R. Njølstad

Volum 19. 2005. Nr. 2
Diagnostik och handläggning av skelettdysplasier i pediatriken
L. Hagenäs

Volum 20. 2006. Nr. 2
Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn
P.B. Júlíusson, R. Bjarnason, H.J. Bjørndalen, A.G. Myhre, R. Bjerknes

Volum 18. 2004. Nr. 2
Effekt av Atkinsdietten og andre lavkarbohydratdietter på vekttap, lipid- og glukosemetabolismen
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 11. 1997. Nr. 2
Etiologisk utredning av barn med medfødt hypothyreose
J.V. Jørgensen, B.F. Krase

Volum 23. 2009. Nr. 1
Forslag til retningslinjer for kardiologisk utredning og oppfølgning av pasienter med Turner syndrom
A. Berg, G. Greve

Volum 11. 1997. Nr. 2
Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
J. Knudtzon, R. Bjerknes, K. Dahl-Jørgensen, J.V. Jørgensen

Volum 20. 2006. Nr. 2
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (1): Nomenklatur og klassifikasjon
R. Bjerknes

Volum 21. 2007. Nr. 1
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (2): Normal fysiologi
R. Bjerknes

Volum 21. 2007. Nr. 2
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder
R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 1
Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (4): Utredning av nyfødte med uklare kjønnskarakteristika
R. Bjerknes

Volum 23. 2009. Nr. 1
From pseudohypoparathyroidism to Albright’s hereditary osteodystrophy: A spectrum of clinical phenotypes due to inactivating mutations in the GNAS locus
G. Grigelioniene

Volum 16. 2002. Nr. 2
Ghrelin: Et nytt peptidhormon som regulerer veksthormonutskillelse og energimetabolisme
R. Bjerknes, D. Aarskog

Volum 18. 2004. Nr. 1
Glykemisk indeks _ en kritisk gjennomgang
O. Søvik

Volum 20. 2006. Nr. 1
Hur klarar det nyfödda barnet sin energiförsörjning
J. Gustafsson

Volum 18. 2004. Nr. 1
Hvordan skal vi måle og definere overvekt og fedme hos barn og unge
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Volum 15. 2001. Nr. 1
Hyperfosfatasemi hos barn
C. Reigstad Aase, P. Børresen, D. Roness, R. Bjerknes

Volum 12. 1998. Nr. 2
Hyperprolaktinemi hos barn
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Volum 19. 2005. Nr. 2
Hypertyroksinemi: Differensialdiagnosar
P. Holm, P.H. Kvistad

Volum 14. 2000. Nr. 2
Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep
R. Bjerknes, I.J. Fuglevik, O.G. Vinorum, H.-J. Bangstad

Volum 16. 2002. Nr. 1
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling
P.B. Júlíusson, O. Tallerås, K. Hodnekvam, H.-J. Bangstad

Volum 18. 2004. Nr. 1
Insulinresistens på ont och gott – perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes
L. Hagenäs

Volum 21. 2007. Nr. 1
Internasjonal definisjon av overvekt og fedme hos barn: Noe for bruk i Norge?
P.B. Júlíusson, M. Roelants

Volum 15. 2001. Nr. 1
Kasuistikk: Hypofosfatasi
A.G. Myhre, A. Skaare, N. Skogedal, E. Mornet

Volum 20. 2006. Nr. 2
Kjønnsutviklingens genetikk
D. Aarskog

Volum 14. 2000. Nr. 1
Klinisk dysmorfologi: En oversikt
D. Aarskog, P.R. Njølstad, R. Bjerknes

Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin – En introduksjon
D. Aarskog, P.R. Njølstad

Volum 15. 2001. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (1): Diagnostikk av større delesjoner og rearrangementer
P.R. Njølstad, D. Aarskog

Volum 16. 2002. Nr. 1
Klinisk molekylærmedisin (2): Molekylær diagnostikk av mindre mutasjoner
P.R. Njølstad

Volum 16. 2002. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (3): DNA-sekvensering
H. Ræder, M. Ræder, P.R. Njølstad

Volum 17. 2003. Nr. 1
Klinisk molekylærmedisin (4): Indirekte diagnostikk ved koblingsanalyser
P.R. Njølstad, J.V. Sagen

Volum 17. 2003. Nr. 2
Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser
P.R. Njølstad, L. Bjørkhaug

Volum 15. 2001. Nr. 1
Kommentar: Kombinasjonsbehandling med veksthormon og GnRH-analog: Hva vet vi i dag om effekt på sluttlengde?
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson, D. Aarskog

Volum 21. 2007. Nr. 2
Kommentar: Nordisk konsensus for behandling av testisretensjon
R. Bjerknes, S.E. Haugen, E.M. Ritzén

Volum 14. 2000. Nr. 2
Kommentar: Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
J.V. Jørgensen

Volum 17. 2003. Nr. 1
Konsekvenser for den nyfødte av endokrin sykdom hos mor
E. Vangsøy Hansen, M. Fredriksen, P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Volum 12. 1998. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Apert syndrom
P.R. Njølstad, R. Bjerknes, D. Aarskog

Volum 13. 1999. Nr. 1
Kvartalets syndrom: Bardet-Biedl syndrom
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 13. 1999. Nr. 2
Kvartalets syndrom: Lipodystrofi
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 12. 1998. Nr. 1
Leptin – Fettvevets hormon
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 20. 2006. Nr. 1
Marfan syndrom: En oppdatering
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 2
Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge
H.M.V. Jørgensen, T. Knag, Y. Danielsen, P.B. Júlíusson

Volum 18. 2004. Nr. 1
Medisinsk utredning av overvekt og fedme hos barn og unge?
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson

Volum 20. 2006. Nr. 1
Mikropenis
Ritzén, E.M.

Volum 19. 2005. Nr. 1
Monogenetiske adipositassyndromer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 15. 2001. Nr. 2
MR-undersøkelse av hypofysen ved mistanke om veksthormonmangel hos barn
R. Bjerknes, D. Aarskog

Volum 17. 2003. Nr. 2
Mutasjoner i gener for G-proteinkoblede reseptorer og G-proteiner som årsak til endokrine sykdommer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 17. 2003. Nr. 1
Människans pubertetstillväxt – kan den påverkas?
L. Hagenäs

Volum 17. 2003. Nr. 2
Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger
R. Bjerknes, U.M. Köpp, E. Lien, H. Reigstad

Volum 19. 2005. Nr. 1
Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker
P.B. Júlíusson, S. Vinsjansen, B. Nilsen, H. Sælensminde, R. Vågset, G.E. Eide, P.E. Waaler, R. Bjerknes

Volum 23. 2009. Nr. 1
Neuro-cardio-facio-cutana syndrom och dysreglering av RAS-MAPK signaleringen
L. Hagenäs, P.R. Njølstad

Volum 11. 1997. Nr. 2
Nye diagnostiske muligheter ved auto-immunt polyendokrint syndrom type I
E. Husebye

Volum 16. 2002. Nr. 1
Oppfølging av jenter med Turner syndrom
H.J. Bjørndalen

Volum 18. 2004. Nr. 1
Overvekt og fedme hos barn og unge
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 12. 1998. Nr. 1
Perifere årsaker til pubertas precox
S.-H. Anderssen, J. Ek, F. Hofstad, D. Veimo, P. Vesterhus, T. Sanengen, I. Storm-Mathiesen, T. Monclair, J. Knudtzon

Volum 14. 2000. Nr. 2
Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
R. Bjerknes, K. Dahl-Jørgensen, K. Gudmundsson, P.-E. Hæreid, S. Høyer

Volum 12. 1998. Nr. 2
Professor dr.med Dagfinn Aarskog 70 år
R. Bjerknes, P.E. Waaler, T. Markestad

Volum 17. 2003. Nr. 1
Pubertas precox hos jenter – en oppdatering
D. Aarskog, P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 1
Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling
L. Hagenäs

Volum 13. 1999. Nr. 2
Pubertetsinduksjon hos gutter
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes, D. Aarskog

Volum 22. 2008. Nr. 2
Pubertetsinduksjon med transdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson, L. Hagenäs

Volum 14. 2000. Nr. 1
Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
J.V. Jørgensen, K. Dahl-Jørgensen, R. Bjerknes

Volum 16. 2002. Nr. 2
Risiko for kreft etter veksthormonbehandling
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 1
Sekulær økning i vekt hos barn og unge
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 1
Sekulära förändringar i kroppslängd
B. Werner

Volum 17. 2003. Nr. 2
Sentral pubertas precox hos jenter – Utredning og behandling
P.B. Júlíusson, D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 16. 2002. Nr. 1
Short stature homeobox containing gene (SHOX) og kliniske syndromer assosiert med kortvoksthet
R. Bjerknes, L. Hagenäs, D. Aarskog

Volum 21. 2007. Nr. 2
Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen
M. Gunnes, T. Fiskerstrand, P.B. Júlíusson

Volum 20. 2006. Nr. 2
Syndrom och hjärtfel
T. Lützen, A. Jonzon

Volum 19. 2005. Nr. 1
Tidligbehandlet medfødt hypotyreose: Nevropsykologisk funksjon hos unge voksne og drøfting av noen sentrale behandlingsspørsmål
B. Ørbeck, B.F. Kase, S. Heyerdahl

Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilnærming til sykdom i kalsium- og fosfatmetabolismen
T. Markestad, D. Brackman, L. Aksnes

Volum 12. 1998. Nr. 2
Tilväxthormon behandling av barn med Prader-Willi syndrom
A.C. Lindgren, Ritzén, E.M.

Volum 23. 2009. Nr. 1
To søstre med cerebrale, faciale, kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i to forskjellige RAS-gener
O. Søvik, P.R. Njølstad, A. Molven

Volum 13. 1999. Nr. 1
Turner syndrom
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 13. 1999. Nr. 2
Turner syndrom 1999: Molekylær genetikk og biologi
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 19. 2005. Nr. 2
Tyroideahormonresistens
P.H. Kvistad

Volum 12. 1998. Nr. 1
Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox
R. Bjerknes, K. Rosendahl, K. Gjelland, P.R. Njølstad, D. Aarskog

Volum 11. 1997. Nr. 2
Ultralydundersøkelse av glandula thyreoidea hos nyfødte
A. Aslaksen, K. Rosendahl, R. Bjerknes

Volum 14. 2000. Nr. 2
Ungdom og diabetes _ pedagogiske utfordringer i behandlingen
M. Graue, O. Søvik

Volum 18. 2004. Nr. 2
Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen
K. Jahnukainen, L. Hagenäs

Volum 13. 1999. Nr. 1
Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson, A. Ernø, D. Aarskog

Volum 22. 2008. Nr. 1
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter
T. Sandal, O. Søvik, P.R. Njølstad, A. Molven

Volum 22. 2008. Nr. 2
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter
O. Søvik, P.B. Júlíusson, E. Vangsøy Hansen, P.R. Njølstad

Volum 12. 1998. Nr. 2
Utredning ved mistanke om Cushing syndrom
R. Bjerknes, O.B. Kittang, P.R. Njølstad, J.D. Bland, J. Knudtzon

Volum 14. 2000. Nr. 2
Vekstforstyrrelser og endokrine forstyrrelser ved barnekreft
S. Kolmannskog, P.-E. Hæreid

Volum 18. 2004. Nr. 2
Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst
P.B. Júlíusson, D. Veimo, K. Dahl-Jørgensen, K. Gudmundsson, R. Bjerknes

Volum 15. 2001. Nr. 2
Veksthormonbehandling av kortvokste barn født små for gestasjonsalder
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 15. 2001. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved dysmorfe syndromer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonbehandling ved idiopatisk kortvoksthet
D. Aarskog, R. Bjerknes

Volum 14. 2000. Nr. 1
Veksthormonmangel: Utredning og oppfølging ved overgangen fra barn til voksen
R. Bjerknes, S. Aanderud, D. Aarskog

Volum 17. 2003. Nr. 2
Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
A.G. Birkeland, L. Pask, T. Roald, B.D. Michelsen, M. Bårdsen

Volum 23. 2009. Nr. 1
Vekstkurver: Hva er forskjellen på en referanse og en standard?
P.B. Júlíusson, M. Roelants, R. Bjerknes

Volum 22. 2008. Nr. 2
X-bundet hypofosfatemisk rakitt: Ny kunnskap om patofysiologi, behandling og oppfølging
R. Ræder, R. Bjerknes