Fra utgiver

Kjære lesere av Pediatrisk Endokrinologi

Pediatrisk Endokrinologi har en stolt historie
gjennom 23 år og har en trofast skare av lesere
både i Norge og resten av Skandinavia. Derfor er
det med tungt hjerte vi har tatt beslutningen om
ikke å videreføre utgivelsen av tidsskriftet. Volum
23. 2009. Nr 1. blir siste utgave.

Eli Lilly Norge A.S. har vært gjennom vesentlige
endringer det siste året. Den viktigste endringen
var at vi, gjennom en særnorsk tolkning av
patentloven, fikk generisk konkurranse på vårt
største preparat, Zyprexa mer en 3 år før patentet
utløp. Vi er dypt uenig i tolkningen av loven og
mener den rammer innovasjon og forskning på en
uheldig måte. En av mange konsekvenser for Lilly
er at vi dessverre ikke lenger kan ta oss råd til å
finansiere utgivelsen av Pediatrisk Endokrinologi.

Første nummer av Pediatrisk Endokrinologi
kom ut i mai 1987. Inntil da var det relativt få norske
pediatere som hadde spesiell interesse for
endokrine tilstander, bortsett fra diabetes mellitus.
Etter at rekombinant veksthormon ble tilgjengelig
i 1985, blomstret interessen for pediatrisk endokrinologi
både nasjonalt og internasjonalt.
Muligheten for behandling av vekstforstyrrelser
ble spesielt interessant, og skapte et behov hos
barneleger for å bedre kunnskapene på feltet.
Intensjonen med tidsskriftet var å bidra til kontinuerlig
oppdatering av praktiske aspekter vedrørende
diagnostikk og behandling av alle typer
endokrine tilstander hos barn. Pediatrisk
Endokrinologi har vært et faglig solid bidrag til det
pediatriske miljøet i Norge og resten av
Skandinavia. Mange karakteriserer tidsskriftet
som noe av den viktigste støttelitteraturen man
har i den kliniske hverdagen. Vi i Lilly merker at
mange er interessert, blant annet fordi vi får
spørsmål fra flere hold om å få tilsendt tidligere
nummer av tidsskriftet. Både gamle og nye utgaver
av Pediatrisk Endokrinologi har de siste årene
vært tilgjengelig på nett.

Redaksjonen for Pediatrisk Endokrinologi har
hele tiden vært knyttet til Barneklinikken på
Haukeland Universitetssykehus, mens Eli Lilly
Norge A.S har stått for utgivelsen. Det har vært
viktig for alle parter at redaksjonen har vært uavhengig
og ansvarlig for det faglige innhold.

I en siste utgave er det på sin plass å takke de
viktigste bidragsyterne.

Dagfinn Aarskog var hovedredaktør og den
drivende kraft helt fra starten, sammen med
Jørgen Knudtzon. Robert Bjerknes tok i 1997 over
for Knudtzon, og sammen med Aarskog drev de
to tidsskriftet inntil Aarskog takket av i 2006. De
siste årene har redaksjonen bestått av Robert
Bjerknes, sammen med Pétur B. Júlíusson og Pål
R. Njølstad – alle ved Haukeland
Universitetssykehus, samt Lars Hagenäs ved
Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Uten deres innsats ville Pediatrisk
Endokrinologi ikke kunnet eksistere gjennom alle
disse årene – det samme gjelder alle forfattere
som ved sine artikler har skapt et verdifullt tidsskrift
for klinikere i hele Skandinavia. Vi er stolte av
å ha kunnet bidra til at arbeidet deres har blitt gjort
tilgjengelig gjennom tidsskriftet.

Eli Lilly Norge A.S.
Gunnar Rødal
Pharma Operations Director

Comments are closed.