Volum 23. 2009. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Fra utgiver
From pseudohypoparathyroidism to Albright’s hereditary osteodystrophy: A spectrum of clinical phenotypes due to inactivating mutations in the GNAS locus
Giedre Grigelioniene

Neuro-cardio-facio-cutana syndrom och dysreglering av RAS-MAPK signaleringen
Lars Hagenäs, Pål R. Njølstad

To søstre med cerebrale, faciale, kutane og kardiale symptomer og mutasjoner i to forskjellige RAS-gener
Oddmund Søvik, Pål R. Njølstad, Anders Molven

Forslag til retningslinjer for kardiologisk utredning og oppfølgning av pasienter med Turner syndrom
Ansgar Berg, Gottfried Greve

Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem: En kartleggingsstudie
Heidi Johansen, Inger-Lise Andresen

Diabetesnefropati hos barn og unge: Screening og behandling
Hans-Jacob Bangstad

Vekstkurver: Hva er forskjellen på en referanse og en standard?
Pétur Júlíusson, Mathiue Roelants, Robert Bjerknes