Volum 22. 2008. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (2): Diagnostiske og terapeutiske aspekter
Oddmund Søvik, Pétur B. Júlíusson, Eirik Vangsøy Hansen, Pål R. Njølstad

Medikamentell behandling av fedme hos barn og unge
Helena M.V. Jørgensen, Therese Knag, Yngvild Danielsen, Pétur B. Júlíusson

X-bundet hypofosfatemisk rakitt: Ny kunnskap om patofysiologi, behandling og oppfølging
Helge Ræder, Robert Bjerknes

Pubertetsinduksjon med transdermalt østrogen hos jenter med Turner syndrom
Robert Bjerknes, Pétur B. Júlíusson, Lars Hagenäs

Erratum