Volum 22. 2008. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Sekulära förändringar i kroppslängd
Bo Werner

Sekulær økning i vekt hos barn og unge
Pétur B. Júlíusson, Robert Bjerknes

Pubertetens normala åldersvariationer och sekulära trender för pubertetsutveckling
Lars Hagenäs

Utredning og behandling av medfødt hyperinsulinisme (1): Molekylære og genetiske aspekter
Tone Sandal, Oddmund Søvik, Pål Rasmus Njølstad, Anders Molven

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (4): Utredning av nyfødte med uklare kjønnskarakteristika
Robert Bjerknes