Volum 21. 2007. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Aromatashämmare och tillväxt: Östrogenblockad under puberteten för att förbättra slutlängden
Lars Hagenäs

Sotos syndrom: Molekylærgenetisk analyse kan sikre diagnosen
Maria Gunnes, Torunn Fiskerstrand, Pétur B. Júlíusson

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (3): Patofysiologi og kliniske bilder
Robert Bjerknes

Kommentar: Nordisk konsensus for behandling av testisretensjon
Robert Bjerknes, Stein Erik Haugen, E. Martin Ritzén