Volum 21. 2007. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
ACTH-stimulasjonstest av barn og ungdom med steroidogen enzymsvikt
Jens P. Berg

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (2): Normal fysiologi
Robert Bjerknes

Diagnose og behandling av monogene former for nyfødt- og spebarnsdiabetes
Lene Bjerke Laborie, Oddmund Søvik, Pål R. Njølstad

Internasjonal definisjon av overvekt og fedme hos barn: Noe for bruk i Norge?
Pétur Júlíusson, Mathieu Roelants

Korrespondanse: Marfan syndrom