Volum 20. 2006. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Dagfinn Aarskog takker av som redaktør for Pediatrisk Endokrinologi
Robert Bjerknes

Kjønnsutviklingens genetikk
Dagfinn Aarskog

Forstyrrelser i den somatiske kjønnsutviklingen (1): Nomenklatur og klassifikasjon
Robert Bjerknes

Syndrom och hjärtfel
Thérèse Lützen, Anders Jonzon

Diagnostiske kriterier for veksthormonmangel hos barn
Pétur B. Júlíusson, Ragnar Bjarnason, Hilde Bjørndalen, Anne Grethe Myhre, Robert Bjerknes