Volum 19. 2005. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Diagnostik och handläggning av skelettdysplasier i pediatriken
L. Hagenäs

Tyroideahormonresistens
P.H. Kvistad

Hypertyroksinemi: Differensialdiagnosar
P.H. Kvistad, P. Holm

Den neuro-hypofysære-gonadale akse og hypogonadotrop hypogonadisme
D. Aarskog, R. Bjerknes