Volum 19. 2005. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Tidligbehandlet medfødt hypotyreose: Nevropsykologisk funksjon hos unge voksne og drøfting av noen sentrale behandlingsspørsmål
B. Ørbeck, B.F. Kase, S. Heyerdahl

Monogenetiske adipositassyndromer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Måling av vekst og vekt – En oversikt over anbefalte teknikker
P.B. Júlíusson, S. Vinsjansen, B. Nilsen, H. Sælensminde, R. Vågset, G.E. Eide, P.E. Waaler, R. Bjerknes

Bokanmeldelse: Endokrinologi: Sigbritt Werner (red).