Volum 18. 2004. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Uppföljning av gonadfunktion efter cancerbehandling under barndomen
K. Jahnukainen, L. Hagenäs

Veksthormonbehandling av barn født SGA uten innhentingsvekst
P.B. Júlíusson, D. Veimo, K. Dahl-Jørgensen, K. Gudmundsson, R. Bjerknes

Effekt av Atkinsdietten og andre lavkarbohydratdietter på vekttap, lipid- og glukosemetabolismen
D. Aarskog, R. Bjerknes

Barn og vekst: Nytt undervisningsverktøy om veksthormonmangel
A. Grinde Birkeland, L. Pask, T. Roald, B. Dahl Michelsen, M. Bårdsen, I.M. Takvam