Volum 18. 2004. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Overvekt og fedme hos barn og unge
D. Aarskog, R. Bjerknes

Hvordan skal vi måle og definere overvekt og fedme hos barn og unge
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes

Medisinsk utredning av overvekt og fedme hos barn og unge?
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson

Glykemisk indeks _ en kritisk gjennomgang
O. Søvik

Insulinresistens på ont och gott – perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes
L. Hagenäs