Volum 17. 2003. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Mutasjoner i gener for G-proteinkoblede reseptorer og G-proteiner som årsak til endokrine sykdommer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Sentral pubertas precox hos jenter – Utredning og behandling
P.B. Júlíusson, D. Aarskog, R. Bjerknes

Måling av binyrebarksteroider hos premature barn: Noen praktiske poenger
R. Bjerknes, U.M. Köpp, E. Lien, H. Reigstad

Klinisk molekylærmedisin (5): Eksempler på funksjonelle analyser
P.R. Njølstad, L. Bjørkhaug

Veksthormonutredning: Nytt verktøy for pasient- og foresatteinformasjon
A.G. Birkeland, L. Pask, T. Roald, B.D. Michelsen, M. Bårdsen

Bokanmeldelse: Pediatric Endocrinology: MA Sperling (red)
Bokanmeldelse: Diagnostics of Endocrine Function in Children and Adolescents: MB Ranke (red)