Volum 16. 2002. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Ghrelin: Et nytt peptidhormon som regulerer veksthormonutskillelse og energimetabolisme
R. Bjerknes, D. Aarskog

Behandling av Graves sykdom hos barn og unge
P.B. Júlíusson, C. Tøndel, S. Aanderud, J.E. Varhaug, M. Følling, R. Bjerknes

Risiko for kreft etter veksthormonbehandling
D. Aarskog, R. Bjerknes

Klinisk molekylærmedisin (3): DNA-sekvensering
H. Ræder, M. Ræder, P.R. Njølstad