Volum 16. 2002. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Insulinpumpebehandling hos barn og unge: Aktuelt alternativ til injeksjonsbehandling
P.B. Júlíusson, O. Tallerås, K. Hodnekvam, H.-J. Bangstad

Short stature homeobox containing gene (SHOX) og kliniske syndromer assosiert med kortvoksthet
R. Bjerknes, L. Hagenäs, D. Aarskog

Oppfølging av jenter med Turner syndrom
H.J. Bjørndalen

Klinisk molekylærmedisin (2): Molekylær diagnostikk av mindre mutasjoner
P.R. Njølstad