Volum 15. 2001. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Veksthormonbehandling av kortvokste barn født små for gestasjonsalder
D. Aarskog, R. Bjerknes

MR-undersøkelse av hypofysen ved mistanke om veksthormonmangel hos barn
R. Bjerknes, D. Aarskog

Klinisk molekylærmedisin – En introduksjon
D. Aarskog, P.R. Njølstad

Klinisk molekylærmedisin (1): Diagnostikk av større delesjoner og rearrangementer
P.R. Njølstad, D. Aarskog

Bokanmeldelse: Clinical Pediatric Endocrinology: CGD Brook og PC Hindmarsh (red).