Volum 15. 2001. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Arvelig betinget langvoksthet hos barn og unge: Gjennomgang og oppfølging av et sjuårsmateriale fra Barneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim
K. Hommekland, P.-E. Hæreid, S. Slørdahl, S. Kolmannskog
Veksthormonbehandling ved dysmorfe syndromer
D. Aarskog, R. Bjerknes

Hyperfosfatasemi hos barn
C. Reigstad Aase, P. Børresen, D. Roness, R. Bjerknes

Kasuistikk: Hypofosfatasi
A.G. Myhre, A. Skaare, N. Skogedal, E. Mornet

Kommentar: Kombinasjonsbehandling med veksthormon og GnRH-analog: Hva vet vi i dag om effekt på sluttlengde?
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson, D. Aarskog