Volum 14. 2000. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Vekstforstyrrelser og endokrine forstyrrelser ved barnekreft
S. Kolmannskog, P.E. Hæreid

Ungdom og diabetes _ pedagogiske utfordringer i behandlingen
M. Graue, O. Søvik

Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose, undersøkelsesprosedyrer og operative inngrep
R. Bjerknes, I.J. Fuglevik, O.G. Vinorum, H.-J. Bangstad

Prenatal behandling av 21-hydroksylasesvikt (Adrenogenitalt syndrom) med dexamethason
R. Bjerknes, K. Dahl-Jørgensen, K. Gudmundsson, P.E. Hæreid, S. Høyer

Kommentar: Reviderte europeiske retningslinjer for neonatal screening for kongenitt primær hypothyreose
J.V. Jørgensen