Volum 13. 1999. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Turner syndrom 1999: Molekylær genetikk og biologi
D. Aarskog, R. Bjerknes

Pubertetsinduksjon hos gutter
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes, D. Aarskog

Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn
R. Bjerknes, A. Aslaksen, K. Rosendahl, D. Aarskog

Kvartalets syndrom: Lipodystrofi
D. Aarskog, R. Bjerknes

Erratum: Turner syndrom 1999