Volum 13. 1999. Nr. 1

Innhold
Redaksjonelt
Turner syndrom
D. Aarskog, R. Bjerknes

Cirkulerende insulin-lignende vækstfaktor-I (IGF-I) og IGF bindingsproteiner: Normal regulation og klinisk anvendelse
A. Juul

Utredning av hyperandrogenisme hos jenter etter nyfødtperioden
R. Bjerknes, P.B. Júlíusson, A. Ernø, D. Aarskog

Kvartalets syndrom: Bardet-Biedl syndrom
D. Aarskog, R. Bjerknes

Brev til redaksjonen: Ultralydundersøkelse av genitalia interna hos jenter med pubertas precox