Volum 12. 1998. Nr. 2

Innhold
Professor dr.med. Dagfinn Aarskog 70 år
R. Bjerknes, P.E. Waaler, T. Markestad

Aarskog syndrom
D. Aarskog, J.L. Gorski

Tilväxthormon behandling av barn med Prader-Willi syndrom
A.C. Lindgren, E.M. Ritzén

Tilnærming til sykdom i kalsium- og fosfatmetabolismen
T. Markestad, D. Brackman, L. Aksnes

Utredning ved mistanke om Cushing syndrom
R. Bjerknes, O.B. Kittang, P.R. Njølstad, J.D. Bland, J. Knudtzon

Hyperprolaktinemi hos barn
P.B. Júlíusson, R. Bjerknes