Volum 11. 1997. Nr. 2

Innhold
Redaksjonelt
Nye diagnostiske muligheter ved auto-immunt polyendokrint syndrom type I
E. Husebye

Forslag til retningslinjer for utredning og behandling av barn med påvist forhøyet TSH ved nyfødtscreening
J. Knudtzon, R. Bjerknes, K. Dahl-Jørgensen, J.V. Jørgensen

Etiologisk utredning av barn med medfødt hypothyreose
J.V. Jørgensen, B.F. Krase

Ultralydundersøkelse av glandula thyreoidea hos nyfødte
A. Aslaksen, K. Rosendahl, R. Bjerknes