Historikk

Pediatrisk Endokrinologi er en hefteserie som ble gitt ut i perioden 1987 til 2009. Redaktørene ved oppstart, Dagfinn Aarskog og Jørgen Knudtzon, skrev i det første heftet at: «Hensikten med Pediatrisk Endokrinologi er å spre kunnskap om nyere kliniske aspekter ved pediatrisk endokrinologi og øke interessen for faget, og dermed bedre behandlingstilbudet til en liten, men viktig pasientgruppe». Heftene har dekket det aller meste av barneendokrinologien, og artiklene har omhandlet både patofysiologiske mekanismer og praktiske prosedyrer for utredning, behandling og oppfølging.

I 1997 erstattet Robert Bjerknes Knudtzon i redaksjonen, og fra høsten samme år ble Pediatrisk Endokrinologi tilgjengelig på internett på www.pediatrisk-endokrinologi.no. Da Dagfinn Aarskog sluttet som redaktør i 2006, kom Lars Hagenäs, Pétur Júlíusson og Pål Rasmus Njølstad med i redaksjonen.

Fra starten i 1987 og fram til og med hefte nr. 1, 2009, har Eli Lilly Norge AS støttet arbeidet og stått som utgiver av alt materiale i Pediatrisk Endokrinologi. Redaksjonen har imidlertid i hele perioden kunnet arbeide helt uavhengig og kunnet velge tema og bidragsytere helt fritt, noe som har gjort det mulig å dekke hele fagfeltet og kombinere omtale av patofysiologiske nyvinninger med praktiske oversikter til bruk i klinisk hverdag.

Dette nettstedet er opprettet for at de tidligere nettutgavene av Pediatrisk Endokrinologi (dvs. f.o.m. hefte nr. 2, 1997 t.o.m. hefte nr. 1, 2009) fortsatt skal være tilgjengelig for leserne av tidsskriftet. Nettstedet er uavhengig og ikke på noen måte knyttet til tidligere utgiver eller andre kommersielle aktører.

Det presiseres imidlertid at de tidligere heftene er utgivers eiendom, og at det ikke må kopieres fra tekstene uten at forfatterne refereres.

Robert Bjerknes
Lars Hagenäs
Pétur Júlíusson
Pål Rasmus Njølstad